viernes, 16 de octubre de 2015

ANALITZAR EL PH DE L'AIGUA

COM S’ANALITZA EL PH DE L’AIGUA?


El pH és una mesura de la concentració d’ions d’hidrogen en una solució. Així doncs, amb pH podem saber l’acidesa o basicitat d’una dissolució, en el nostre cas, l’aigua de la bassa.

L’escala de pH està dividida en 14 unitats, de 0 (nivell àcid màxim) a 14 (nivell bàsic màxim). El número 7 representa el nivell mitja de l’escala i correspon al número neutre. Els valors per sota de 7 tenen un alt nivell d’acidesa, i els que estan per sobre, un nivell bàsic.


Per a calcular el nivell de pH utilitzarem una cinta, que s’anomena “papel tornasol”. Aquesta paper esta impregnat per diverses substàncies que amb el contacte de l’aigua el paper es torna d’un color o d’un altre. Es tan senzill com agafar un tros de paper i submergir-lo a l’aigua. En segons podem veure com el paper va canviant de color depèn de si l’acidesa és alta o baixa.


Tot seguit, el que hem de fer es fixar-nos en la capsa del paper, perquè allà hi ha una roda amb les variacions de colors que la cinta pot agafar. Nosaltres agafem el paper i ens fixem en el color i el número que posa. I ja està, ja tenim el pH de l’aigua.


Fàcil veritat?

No hay comentarios:

Publicar un comentario